1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa:

El lloc web www.audar.com és propietat de ENRIC TORRES JOIER S.L, societat amb CIF B61556395 i domicili social en Avinguda República Argentina 238 de Barcelona, inscrita al Registre mercantil de Barcelona.

Telèfon de contacte: 934.183.996; E-mail de contacte: info@audar.com.

La societat té per objecte el comerç a l'engròs i detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria, per internet, o per qualsevol altre mitjà.

2. DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES

La descripció detallada dels productes exposats en el lloc web www.audar.com s'elabora a partir d'informació i imatges pròpies d'ENRIC TORRES (de les que l'empresa es reserva tots els drets d'ús) i / o d'informació i imatges subministrades per proveïdors.

ENRIC TORRES disposa d'autorització per a l'ús dels noms comercials o marques registrades continguts en el lloc web.

L'empresa no es responsabilitza dels possibles errors en la informació o característiques dels productes publicats.

3. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La disponibilitat dels productes en el lloc web s'actualitza en funció de l'estoc. Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.

No obstant això, a més de treballar amb estocs, ENRIC TORRES també treballa sobre comanda. El temps de lliurament pot variar entre 1 a 4 setmanes. ENRIC TORRES sempre indicarà quan un producte sigui sobre comanda i contactarà amb el client per comunicar-li.

4. PREU

Els preus dels productes presentats a www.audar.com inclouen IVA (percentatge segons legislació vigent aplicable en cada moment) si no s'indica el contrari.

Els preus no inclouen les despeses d'enviament si no s'indica el contrari.

ENRIC TORRES no es responsabilitza dels possibles errors en les tarifes de preus en els articles publicats. En el cas de produir-se una errada en el preu final d'algun dels articles exposats ENRIC TORRES es compromet a posar en coneixement dels usuaris amb la major brevetat possible el nou preu de venda, oferint als clients afectats la possibilitat de reconfirmar la comanda , o la possibilitat de desistir de la compra per part seva.

Si no és possible contactar amb l'usuari la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsarà la quantitat del preu erroni que hagués abonat. ENRIC TORRES no estarà obligat a subministrar al comprador cap producte al preu inferior incorrecte encara que la comanda estigués confirmat.

Els preus dels articles publicats al web són susceptibles de variació però llevat del que estableix anteriorment en cas d'error dels possibles canvis no afectaran les comandes respecte als quals s'hagi enviat un mail de confirmació de la compra.

5. ADMISSIBILITAT PER FER COMPRES

L'usuari declara i garanteix actuar de bona fe fent ús d'aquest web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids i no per adquirir productes a través de www.audar.com amb la finalitat de revenda o distribució paral·lela que li reporti un benefici comercial.

Si es pogués considerar que s'ha fet una comanda fals o fraudulent ENRIC TORRES es reserva el dret a anul·lar-abonant al client el pagament que hagi realitzat sense cap penalització per ENRIC TORRES.

En fer ús d'aquesta pàgina l'usuari es compromet a facilitar les dades que li sol·liciten de forma veraç i exacta, consentint que ENRIC TORRES pugui fer ús d'aquesta informació per posar-se en contacte amb els usuaris si fos necessari. Si l'usuari no facilita tota la informació la comanda no podrà cursar.

En realitzar una comanda a través de la pàgina web, l'usuari declara ser major d'edat i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

6. MÈTODES DE PAGAMENT

ENRIC TORRES posa a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segur per a targetes de crèdit i dèbit (Visa, Mastercard, Visa i targetes anàlogues) oferta per l'entitat bancària Banc Sabadell.

En autoritzar el pagament l'usuari està confirmant que la targeta de crèdit o dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, de manera que si l'entitat no autoritza el pagament, ENRIC TORRES no serà responsable de la manca de lliurament o retard en el lliurament, no quedant formalitzada la compra.

ENRIC TORRES es compromet a no emmagatzemar, en cap cas, informació sensible com números de targetes o codis d'autenticació.

També s'ofereix sota condicions especials la possibilitat de pagament a través de transferència o ingrés bancari. En aquest cas ENRIC TORRES es reserva el dret de demorar l'enviament de la compra has ta disposar de les garanties necessàries de cobrament.

L'usuari es compromet a realitzar el pagament íntegre dels productes adquirits en el temps establert per l'empresa.
S'avisa als titulars de les targetes que aquest és el responsable de les transaccions. La pàgina web disposa de SSL i les dades s'introdueixen en una pàgina segura. 

6.1 Formalització de la Comanda

Acceptades les condicions d'ús i la confirmació de compra el client rebrà un correu electrònic de Confirmació de Comanda amb els detalls de l'operació.

7. POLÍTICA D'ENVIAMENT I DEVOLUCIONS

Els enviaments es realitzaran a través d'un servei de missatgeria triat per ENRIC TORRES i els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat dels productes que componen l'enviament.

7.1 Mètode i terminis de lliurament

Un cop confirmada la compra, el termini de lliurament no excedirà els 15 dies hàbils, per a tots els productes en estoc, i el termini de lliurament habitual inferior a 48-72h per a enviaments dins del territori nacional de dilluns a divendres. En enviaments internacionals el termini de lliurament des que s'envia el producte pot variar entre 5 a 15 dies hàbils.

La demora de la comanda, facultarà al client a cancel·lar la comanda amb devolució de les quantitats abonades però en cap cas implicarà cap indemnització.

Si transcorreguts 5 dies hàbils des de la Confirmació de Comanda el client no ha acordat una data de lliurament amb l'empresa de transports, el client s'haurà de posar en contacte amb ENRIC TORRES. Si el client no es posés en contacte amb ENRIC TORRES, l'empresa de transports procedirà a la devolució a origen de l'enviament sent el client qui hagi d'assumir les despeses de gestió associats a l'enviament i devolució.

7.1.1 Àmbit geogràfic

En el cas de no poder garantir l'enviament segur dels productes, ENRIC TORRES es reserva el dret de restringir l'àmbit geogràfic de distribució.

7.1.2 Recollida a botiga

Si el client ho desitja podrà recollir la seva comanda directament i de forma gratuïta a la botiga física de ENRIC TORRES: Avinguda República Argentina 238, 08023 Barcelona, Espanya

Per accedir al servei de recollida a botiga el client ho haurà d'indicar en el procés de compra i s'ha d'ajustar als terminis de lliurament que se li indiquin per correu electrònic.

7.2 Condicions de recollida a botiga

El client ha d'acudir al punt de venda i identificar-se amb el DNI o passaport original en vigor i mostrar el justificant de compra.

Si el client desitja que els productes siguin retirats per un tercer haurà de notificar per correu electrònic al costat d'una autorització signada que contingui les dades completes del client i de la persona a la qual desitja autoritzar (Nom, cognoms, número de DNI o passaport).

7.3 Diligència en el lliurament

El client es compromet a comprovar el bon estat de l'enviament en el moment del lliurament davant del transportista i ha de reflectir qualsevol anomalia que detecti en l'albarà de lliurament (trencament de les etiquetes de seguretat, cops externs, humitat, etc ...) podent arribar a rebutjar el lliurament.

El client ha de posar en coneixement de ENRIC TORRES qualsevol incident en el lliurament a través de correu electrònic: info@audar.com

S'entendrà produïda el lliurament o que la comanda ha estat lliurat el moment en què l'usuari (o un tercer en el seu nom) adquireixi la possessió material del producte, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda si no és "Recollida a botiga".

7.4 Dret de dissentiment

El client que actua com a consumidor i usuari té dret a realitzar la devolució de la comanda en un termini inferior a 14 dies naturals a partir del lliurament del mateix.

Per realitzar una devolució, el client s'haurà de posar en contacte amb ENRIC TORRES i seguir les indicacions que se li comuniquin. En cap cas s'acceptaran devolucions que no s'ajustin al procediment i els canals marcats per l'empresa.

L'usuari no tindrà dret a desistir de les comandes especials o personalitzats.

Les despeses d'enviament i devolució no seran reemborsats.

No s'acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats, que tinguin ús o als que s'hagi retirat els precintes de seguretat.

És indispensable que els productes a retornar conservin el packaging original (Caixa, documentació, accessoris ...).

Els productes fets a mida i / o personalitzats no posaran retornar.

Un cop ENRIC TORRES notifiqui que els productes retornats compleixen els requisits d'autenticitat i estat exigit, el reemborsament del pagament es realitzarà mitjançant el mateix mètode en el qual va realitzar la compra i en un període inferior a 15 dies hàbils.

7.5 Declaració duanera i impostos i taxes internacionals

Tots els enviaments internacionals, així com els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla estaran acompanyats per una declaració d'importació / exportació davant les autoritats duaneres. Aquest document reflecteix l'import total de la comanda.

El Client haurà d'abonar les taxes o impostos internacionals que gravin els productes en el territori de recollida.

8. GARANTIA

De conformitat amb el que estableix la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties i n la Venda de Béns de Consum, el fabricant o marca del producte adquirit ha de respondre davant el client davant de qualsevol falta de conformitat per defectes de fabricació existents en el moment del lliurament i es manifesti durant els següents 2 anys.

El termini que disposa el client per notificar qualsevol incidència provocada per defectes de fabricació és de 2 mesos des que tingui coneixement de la mateixa.

Si la marca fabricant del producte adquirit comprova i corrobora l'existència d'un defecte de fabricació procedirà a la reparació o substitució de l'article. Sempre a elecció del client, quan sigui possible tècnicament i s'hagi notificat en els terminis establerts.

Casos que no s'acceptaran com a defectes de fabricació:

  • Danys generals provocats per l'ús indegut o anormal del producte
  • Cops i ratllades provocats per l'ús normal del producte
  • Despreniments o trencaments de gemmes o altres elements aplicats.
  • Taques o canvis de brillantor en metalls, gemmes o altres elements provocats per agents químics externs.
  • Al·lèrgies.

Casos específics per a productes de rellotgeria que queden exclosos de la garantia:

  • Durada de la pila o bateria.
  • Desgast per l'ús normal.
  • Danys provocats per l'ús indegut del producte o per la seva falta de manteniment.

Qualsevol garantia quedarà anul·lada si el producte és manipulat per personal no autoritzat per a tal efecte pel fabricant.

Queda exclosa qualsevol altra reclamació a excepció dels drets que tingui el comprador davant del fabricant d'acord amb la legislació vigent.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( "LOPD") - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre - s'informa que les dades de caràcter personal que l'usuari ha de facilitar durant el procés d'alta i compra a través d'audar.com s'incorporaran als fitxers de titularitat de ENRIC TORRES JOIER SL amb la finalitat següent:

  • Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari.
  • Mantenir-lo informat dels productes i serveis oferts per ENRIC TORRES a través de suports electrònics i/o físics.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a l'òptima prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. ENRIC TORRES no garanteix la correcta prestació dels serveis si no es faciliten totes les dades sol·licitades en el procés d'alta i compra (incloent els marcats com a opcionals).

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, les dades de caràcter personal sol·licitades seran guardats i gestionats amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals recollides en el lloc web dirigint la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@audar.com.

10. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE COMPRA

ENRIC TORRES es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

L'ús i els contractes de compra a través d'www.audar.com es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia sorgida de les presents condicions de compra serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols