Es defineix a continuació la "Política de Privadesa" i seguretat de tota la informació recopilada en totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini www.audar.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris (en endavant, "Lloc Web" o "Llocs Web") sent aquests dominis propietat d'Enric Torres Joier SL

Segons al que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem del següent:

Les dades recollides a través d'aquesta web passaran a formar part d'un fitxer de dades el titular serà Enric Torres Joier S.L. La finalitat d'aquest fitxer serà la gestió i prestació dels serveis sol·licitats per part dels usuaris del web. Aquest fitxer està inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota el nom clients.

El titular de les dades subministrades podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades a través de correu postal a l'adreça: Avinguda República Argentina 238, 08023 Barcelona.

D'acord amb la legislació vigent, Enric Torres Joier SL té inscrits els seus fitxers en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, que han estat necessàries per a la seva adequació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb el que estableix el RD 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Les dades de caràcter personal recollides a través del formulari de contacte passaran a formar part dels nostres fitxers i s'utilitzaran per atendre la seva sol·licitud d'informació, respondre qualsevol dubte o pregunta que ens pogués plantejar. Les nostres respostes tenen caràcter informatiu, per la qual cosa no es derivarà cap efecte jurídic vinculant.

Les dades personals que ens faciliti a través del formulari de registre d'usuari, passaran a formar part dels nostres fitxers i s'utilitzaran per gestionar el seu registre com a usuari identificat per poder accedir als següents serveis (poder realitzar compres a través de la nostra botiga online etc ).

Les dades personals que ens aporti durant el procés de compra a la botiga en línia formaran part dels nostres fitxers i s'utilitzaran per a tramitar, facturar i remetre la seva comanda i informar de la situació de la mateixa.

Amb la subscripció al llistat d'enviament, les seves dades formaran part dels nostres fitxers amb la finalitat de remetre periòdicament notícies d'interès i informació sobre els nostres serveis i ofertes.

En tots els casos, les dades que ens faciliti a través de qualsevol dels formularis d'aquest web seran utilitzades per remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, informació sobre productes i serveis propis i de les empreses de el grup.

Les seves dades no seran cedides a tercers i únicament seran comunicats en els casos en què sigui necessari per al compliment de la relació establerta o estigui previst legalment.

Enric Torres Joier SL es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat per motius d'adaptació a la legislació vigent, o similars, per la qual cosa es recomana a l'usuari d'aquest lloc web la revisió periòdica d'aquest apartat, ja que l'ús de la Web per part de l'usuari s'entendrà com a acceptació de la política de privacitat vigent en aquell moment.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició per escrit juntament amb fotocòpia de document que acrediti la seva identitat a la següent adreça: Avinguda República Argentina 238, 08023 Barcelona.